Sublimacijska štampa

Sublimacijska štampa koristi se za štampu na poliesterskim materijalima. Ovaj način štampe koristi se za štampanje otiska na dresovima, kupaćim kostimima, poliesterskom satenu, te raznim proizvodima koji su specijalnom tehnikom pripremljeni za ovu vrstu štampe (šolje, podloge za miš, stakleni satovi),

Ovom tehnikom boja ulazi direktno u materijal, stapa se sa njim, pa je štampa izuzetno trajna.

Ovo je tehnika štampe koje je preporučljiva i ako su Vam potrebne manje količine ili personalizovani proizvodi.