Repromaterijal za sublimaciju

U ponudi imamo repromaterijal za sublimaciju, klasične šolje, šolje sa unutrašnjom bojom, zlatne, srebrne, pink, magične šolje, šolje koje svetle u mraku, podloge za miš, staklene satove pripremljene za sublimaciju, termos čaše.