Katovani natpisi

Ovo je tehnika koja podrazumeva isecanje željenih natpisa ili oblika u jednoj boji te prenos istih na materijal. Može se aplicirati na različite materijale, i na sintetičke i na pamučne. Preporučljiva je za manje serije štampe, a naročito za reflektujuće natpise koji su neophodni na pojedinim poslovima (OBEZBEĐENJE, POLICIJA, CARINA).